6-daagse opleiding: Chief happiness officer 2018

In by Sofie

Deze opleiding reikt je de kennis, kunde en vaardigheden aan om binnen het bedrijf aan de slag te gaan als chief happines officer. Door zelf een goed zicht te hebben op wat er al is, wat werkt en hoe je dit kan implementeren, zal je beter de noden en behoeften van de organisatie in kaart kunnen brengen.

Deze opleiding bestaat uit (wetenschappelijke) kennis, vaardigheidstraining, casussen en uitgewerkte voorbeelden. De train-the-trainer is interactief opgezet. Doorheen de training wordt zeer concrete tools uitgewerkt waarmee u onmiddellijk binnen de organisatie aan de slag kan.
De training wordt in open course én in-company gegeven.

Er zal u gevraagd worden een business-case uit te werken over de 6 dagen. Na deze opleiding kan je je geïntegreerd welzijnsprogramma opzetten binnen je afdeling en/of organisatie wat zal leiden tot verbeterde agility, verbeterde employee engagement, verbeterde klanttevredenheid en verbeterde business outcomes. Na deze opleiding kan je bedrijven ondersteunen in het identificeren en uitbouwen van een geïntegreerd welzijnsbeleid.

Na de 6-daagse training wordt je aspirant-chief happiness officer en krijg je je deelnemerscertificaat.
Bij het inleveren van het business plan* wordt je na een gunstig advies gegeven door een jury, chief happiness officer.

De jury bestaat uit Elke Van Hoof, 2 peers chief happiness officers en het bedrijf waarvoor het business plan wordt opgesteld. Meer uitleg wordt in de training gegeven.

*Je kan een business plan opbouwen voor je eigen bedrijf of gekoppeld worden aan een bedrijf via Huis Voor Veerkracht wanneer je als consultant de training volgt.

Traject van de opleiding?
Het welzijnsbeleid wordt zowel vanuit een preventieve, curatieve als pro-actieve hoek benaderd. De kern van het welzijnsbeleid zijn weerbare medewerkers binnen een warme, wendbare organisatie gericht op diversiteit en inclusie. Het absenteeisme (kort-frequent, langdurig en communicatieplannen), presenteeisme en werkhervatting komen uitgebreid aan bod. Er wordt per domein gewerkt aan indicatoren op de return-on-investment (ROI) te bepalen voor de afdeling en/of de organisatie.

Voor wie?
Voor eenieder die zich binnen het bedrijf inzet voor een beter welzijnsbeleid en/of absenteeismebeleid: HRM, (externe) preventieadviseurs, afdelingshoofden, arbeidsgeneeskundige dienst, verantwoordelijken welzijnsbeleid, Talent management, bedrijfsleiders, leidinggevenden, verantwoordelijken monitoring en impact, diversity managers, … maar ook voor consultants die meer expertise willen opbouwen binnen welzijn.
Voor consultants: Inschrijven kan door je cv en motivatiebrief met vermelding van je verwachtingen, op te sturen naar CHO@huisvoorveerkracht.be

Voordeel?
De opleiding is een train-the-trainer zodat elke deelnemers een chief happines officer wordt binnen zijn eigen domein. De inhoud wordt afgestemd op de specifieke uitdagingen van de organisatie.

Praktisch?
6 dagen van 10u-18u.
Noot: Naast de 6 dagen opleiding dient u ongeveer 6 dagen te voorzien voor de verwerking van de kennis, het uitvoeren van de oefeningen en/of het opzoeken van data, gegevens en materiaal voor het uitwerken van de casus.

Data: 7-8 augustus 2018, 28-29 augustus 2018 en 11-12 september 2018. We starten steeds om 10u en ronden ten laatste om 18u af.

Plaats: Park In bij Radisson Hotel te Leuven (vlakbij station) voor 7 & 8 augustus; de overige dagen de Kasteelhoeve te Wange (www.kasteelhoevewange.be)

Kostprijs: 4.285€ excl. 21% BTW. Met mogelijkheid tot 40% subsidie via KMO-portefeuille (LET OP: btw en catering valt buiten de KMO-portefeuille en wordt apart verrekend).  Al het cursusmateriaal zit inbegrepen in de kostprijs.

LET OP vroegboekkorting van 10% tot 15 juni 2018 – gebruik de code VRGBOEK18.

Alles is inbegrepen. U krijgt 6 dagen intensieve training. U ontvangt het cursusmateriaal en een gepersonaliseerd vormingsattest. U geniet van het arrangement (receptie, parking, conferentiezaal, audiovisuele installatie), van de koffiepauzes en de middaglunch.

Indien u wenst te blijven overnachten kan u contact opnemen met de Kasteelhoeve via info@kasteelhoevewange.be of een B&B in de buurt.

Bij inschrijving ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden. Let op: annuleren is niet mogelijk! Voor de aanvang van het programma mag u zich, als u verhinderd bent, kosteloos laten vervangen door een andere persoon voor de gehele training. Eens de training begonnen is dit niet meer mogelijk: als u tussentijds stopt of tijdelijk niet deelneemt, bestaat geen recht op terugbetaling, noch op vervanging, noch op overdracht naar een volgend seminar.

Betaal minder dankzij KMO-portefeuille:
Het Huis voor Veerkracht is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Dit maakt dat u onze trainingen gedeeltelijk kunt betalen met de subsidies toegekend door de Vlaamse Overheid via het systeem van de “KMO-portefeuille”. Indien uw bedrijf voldoet aan de vooropgestelde criteria kan u tot 40% besparen op de opleidingskost. Meer informatie omtrent het systeem kan u vinden op de website van de Vlaamse Overheid: www.kmo-portefeuille.be of bel naar 1700.

Procedure voor inschrijving:

  1. Druk op de knop ” inschrijven” rechts op dit scherm
  2. Voeg alle deelnemers van de onderneming toe, door de contactinformatie aan te vullen per deelnemer
  3. Duidt in het deelnemersoverzicht aan of je wil betalen met de KMO-portefeuille
  4. Vul de facturatie-gegevens in van de onderneming
  5. Kijk alle gegevens na in het inschrijvingsoverzicht
  6. Voer de online betaling uit
  7. De inschrijving is definitief als de volledige betaling is ontvangen. U krijgt dit bevestigd via mail.

Na ontvangst van je online betaling, ontvang je het factuur via mail.  Enkel na ontvangst van het factuur mag je je inschrijving als definitief beschouwen.  We begrijpen dat andere prioriteiten kunnen optreden tussen je inschrijven en de cursus.  Annuleren is echter niet mogelijk.  Wij zijn uiteraard steeds verheugd een collega te mogen verwelkomen in jouw plaats.

NB: indien je met de KMO-portefeuille betaalt, wordt de catering, overnachting en het btw-bedrag onmiddellijk verrekend via online betaling.  Je betaalt dan het cursusgeld via het systeem van Vlaio. Vraag deze subsidie tijdig aan, de procedure neemt wat tijd in beslag. Het projectbedrag dient ontvangen te zijn voor de start van de opleiding. Voor meer informatie ivm deze procedure bekijk http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers.

Deze opleiding is VOLZET;

Je kan je inschrijven op onze wachtlijst via onze online module

 

Kaart wordt geladen...