Huis van Werkvermogen

Het behouden van goesting om te werken is een fel onderzocht onderzoeksdomein.

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen plezier halen uit hun werk?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen langer aan het werk kunnen blijven?
  • Welk zijn de verschillende aspecten die hierin een rol spelen?

Tal van onderzoeken werden opgezet om deze vragen te beantwoorden. Om de resultaten overzichtelijk te bespreken gebruiken we graag het model dat de Finse professor Ilmarinen opzette.

Huis van Werkvermogen

Het huis beschrijft de verschillende beïnvloedende factoren. Voor elk van die factoren kan je acties ondernemen. Het Huis voor Veerkracht geeft je hiervoor al wat inspiratie.

Het dak van het Huis van Werkvermogen kan enkel maar stabiel staan wanneer alle verdiepingen stabiel en goed onderhouden zijn. De verdiepingen staan voor individuele en werkgerelateerde factoren. Het huis is steeds ingebed in een familiale en breder maatschappelijke context en is niet statisch, het evolueert doorheen de loopbaan. Kleine renovaties en onderhoud zijn nodig voor een goed onderhouden huis en symboliseren de persoonlijke evoluties en veranderende wensen en noden van het individu doorheen de tijd.

Huis-Van-Werkvermogen-Elke-Safont

De fundamenten van het huis zijn de gezondheid, zowel lichamelijk als psychisch. Zo is een gezonde levensstijl essentieel, alsook de uitbouw van mentale veerkracht en wendbaarheid.

Tip: Neem eens de fiets naar de winkel, of ga te voet.

Daarnaast zijn ook de competenties, kennis en vaardigheden van de afzonderlijke werknemer van belang. Het is belangrijk om je sterke en minder sterke kanten goed in kaart te brengen, zo kan je werk een echter energiegever worden. Sta er even bij stil als je een taak tot een goed einde brengt en geef jezelf en anderen regelmatig complimentjes.

Tip: Start een ‘wow, wat ben ik geweldig-map’ waarin je alle complimentjes, successen en leuke attenties bewaart.

Normen en waarden, en de match hiervan met de bedrijfscultuur zijn essentieel voor werkvermogen. Het is bij deze normen en waarden dat de familiale en maatschappelijke context een significante invloed uitoefent. Ook de balans tussen het werk en privéleven is hierbij van belang.

Tip: Plan regelmatig tijd voor jezelf in je agenda en maak tijd voor energiegevende sociale contacten.

Deze indivuele factoren moeten in overeenstemming zijn met de laatste verdieping, namelijk de inhoud van het werk, de werkeisen, de leidinggevenden, de organisatie van het werk en de bedrijfsstructuur.

Tip: Voor meer informatie over deze en andere handige tips en trics kan je terecht op de website huisvoorveerkracht.be of bij één van onze begeleiders.

 

Elke Safont
Copyright Huis voor Veerkracht