Recupereren tijdens Studeren | Huis voor Veerkracht

Stress en recupereren tijdens het studeren

Het is weer zover. De examens zijn er weer.  Dat betekent voor velen uren boven de boeken hangen, het instuderen van leerstof en het maken van oefeningen. Hiervoor gebruik je verschillende gebieden van de hersenen, maar het coördineren van al deze stukjes gebeurt in de prefrontale lobben, het stukje van je hersenen achter je voorhoofd. Hier zit het controlecentrum van de hersenen. Door dit stukje kunnen wij rationeel denken, dingen op een rijtje zetten, kennis uit ons geheugen oproepen en verbanden leggen tussen stukjes informatie. Heel erg handig dus bij het studeren en het maken van examens.

Tip: Maak een studieplanning waarbij je voldoende tijd inplant voor activiteiten die jou een ontspannen en aangenaam gevoel geven.

Voor veel studenten gaat deze periode ook gepaard met stress en spanningen. Zal ik het wel kunnen? Wat als ik een onvoldoende haal? Help, ik moet nog zo veel leerstof verwerken op zo’n korte tijd! Hierbij gaat het steeds om problemen. We bekijken stress soms als een signalering van een groot gevaar, als een tijger die klaarstaat om ons aan te vallen. Eén functie van stress is inderdaad het signaleren van moeilijkheden, zodat we tijdig kunnen gaan lopen of we klaar worden gestoomd om de bron van het gevaar aan te pakken. Natuurlijk willen we zo weinig mogelijk tijgers tegenkomen tijdens het studeren. Als we enkel naar deze functie van stress kijken, is stress iets om te vermijden, om zo weinig mogelijk te ervaren.

Tip: Spreek af met vrienden en ga iets leuk doen, spreek dan niet over de leerstof.

Stress heeft echter ook positieve functies. Zo zorgt de stressrespons er ook voor dat we een verschil merken tussen wat we al weten en kunnen en wat we nog niet in ons repertoire hebben zitten. Het zorgt ervoor dat we willen bijleren en maakt ons alert om nieuwe informatie op te nemen. Ook zorgt de stressrespons ervoor dat we de middelen die we hebben zo energie-efficiënt mogelijk verdelen over de uit te voeren taken, dat we onze tijd en energie goed benutten. Deze twee functies zorgen er juist voor dat je goed en efficiënt kan studeren. Als we geen stressrespons zouden hebben, zouden we ons niet geprikkeld genoeg voelen om aan die cursus te beginnen, om er ons best voor te doen

Tip: Doe elke dag aan beweging, dit zorgt voor een afname in stresshormonen.

We hebben dus gezonde dosis stress nodig, maar wanneer je teveel stress ervaart en niet voldoende recupereert, raak je het noorden kwijt. Een stressrespons zonder recuperatie zorgt  er namelijk voor dat de verbinding tussen het emotionele stukje van je hersenen en je prefrontale delen– het controlecetrum van je hersenen- doorgeknipt wordt. De centra die instaan voor emoties en snelle impulsieve beslissingen neemt het over en de rationele delen komen veel minder aan bod, je wordt ‘kip zonder kop’.

Brein-Kip-Zonder-Kop

Het is dus erg belangrijk om tijdens de blok en exames tijd te spenderen aan recuperatie en ontspanning, zodat je van de positieve functies van stress kan blijven genieten. Hieronder vind je nog meer nuttige tips:

  • Neem regelmatig kleine pauzes en werk ’s avonds niet te lang door. Misschien lijkt het alsof je veel werk verzet door niet te pauzeren maar je prefrontale lobben werken veel minder efficiënt.
  • Maak gebruik van ademhalingsoefeningen om je lichaam en geest tot rust te brengen.
  • Som op wat je al allemaal gedaan hebt, niet wat je nog moet studeren.
  • Hou een coldpack tussen je handen als je het gevoel krijgt dat je emoties te hoog. oplopen tijdens het studeren of vlak voor het examen.

 

Elke Safont & Elke Van Hoof
Copyright Huis voor Veerkracht


Huis voor Veerkracht is een expertisecentrum voor stress en de uitbouw van veerkracht. We begeleiden mensen bij het zoeken naar een evenwicht tussen het hanteren van stress in diverse levensdomeinen en het uitbouwen van proactiviteit en veerkracht.

Voor meer informatie over deze en andere handige tips en trics kan je terecht op de website huisvoorveerkracht.be of bij één van onze begeleiders.