We streven ernaar de best mogelijke begeleiding te voorzien. Er bestaat al een Huis voor Veerkracht in Nijlen, Hove, Berchem en Hoegaarden.
Er is een gedeeltelijke terugbetaling voorzien voor de klinische psychologen en psychotherapeuten via de mutualiteiten; dit verschilt per mutualiteit en per regio. Onze coaches werken met loopbaancheques.
Kwaliteit staat hoog in ons vaandel. Al onze medewerkers zijn erkend door een beroepsvereniging en volgen de deontologische code. Klachten of opmerkingen aangaande onze werking kan u steeds melden via info@huisvoorveerkracht.be. Daarnaast kan u met klachten steeds terecht bij de desbetreffende beroepsvereniging.Onze diensten aan particulieren

Workshops
Op regelmatige basis organiseert het Huis voor Veerkracht workshops waar je heel gericht vaardigheden aanleert om je uitdagingen het hoofd te bieden. U vindt de eerstvolgende workshop in onze agenda.


Consultatie
Maak een afspraak via ons telesecretariaat op het nummer 016/20.23.27. Weldra komt ook de mogelijkheid terug om online te boeken.

Loopbaancheques
We werken met loopbaancheques. Huis voor Veerkracht is een erkend loopbaancentrum van de VDAB. Loopbaancheques worden ingezet bij de aanwezigheid van een loopbaanvraagstuk, een heroriëntatie of een herinschakeling. Tijdens het intakegesprek wordt nagegaan of u klaar bent om aan de slag te gaan met de loopbaancheques.

Diagnostiek burn-out en aanpassing
Een correcte diagnostiek is de basis voor een efficiënt en goed onderbouwd behandelplan. Bovendien laat het je toe om de resultaten en effectiviteit van je aangeboden interventie in kaart te brengen. Het Huis voor Veerkracht maakt voor jou een diagnostisch bilan op voor stress, burn-out en aanpassing. Het stress-systeem en het recuperatiesysteem wordt in kaart gebracht. Dit bilan kan tevens gebruikt worden door de arbeidsgeneesheer, verzekeringsarts, mutualiteit of huisarts. Meld je aan voor een afspraak. Het opmaken van een bilan duurt anderhalf uur (exclusief het opmaken van het verslag).